مینا تجهیز آریا
آگهی: پلورونیک (Pluronic)

مواد شیمیایی

پلورونيك (Pluronic)

پلورونیک (Pluronic)

ماده شیمیایی pluronic F-127 به صورت جامد پودری با CAS:90003116 توسط شرکت مینا تجهیز آریا در اختیار شما قرار می گیرد.

خوب است بدانید:

مینا تجهیز آریا، از ۹ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۵ سال پیش ثبت کرده و ۱ روز پیش به روز شده.

تماس با: مینا تجهیز آریا

  • (021) 6690-0058
  • (021) 6690-1187
  • تهران، تهران- انتهای بلوار کشاورز-خیابان دکتر قریب- تقاطع نصرت-شماره 160-واحد هشت