صنایع شیمیایی اسپوتا
آگهی: صنایع شیمیایی اسپوتا _ وارد کننده موارد اولیه شیمیایی

مواد شیمیایی

صنایع شیمیایی اسپوتا _ وارد کننده موارد اولیه شیمیایی

صنايع شيميايي اسپوتا  _ وارد كننده موارد اوليه شيميايي

اسپوتا شیمی وارد کننده و تامین کننده مواد اولیه شیمیایی صنعتی و خوراکی

09120795905 _ 02191010732
WWW.SPOOTACHEM.COM

تترا پتاسیم پیرو فسفات
پرسولفات امونیوم
سولفات منگنز
پرمنگنات پتاسیم
منو امونیوم فسفات
منو پتاسیم فسفات
ادتا 2و4 سدیم
ایزوپروپیل الکل
منو اتانول امین
کاستیک سودا
پودر کلر 70 درصد آکوافیت
پلی امونیوم کلراید
سیلیکاژل
تری سدیم فسفات
سوربتول
نشادر (کلرید امونیوم )
صابون
نونبل فنل اتو کسیله مول 6_10_20
متابی سولفیت سدیم
پیرو فسفات منگنز
ویتامین A
زاج سفید
گلوکز
پیروپیونات کلسیم
منو دی گلیسیرید ادامه توضیحات --> دی کلسیم فسفات
کربوکسیی متیل سلولز
کلروفوم
بوتیل دی گلایکول
تری کلر اتلین
سویامید
بوتیل گلایکول استات
استارین
دی بوتیل فنالات DBP
کلر پارس
روغن CBS
MEK چینی
ایزوپروپیل الکل صنعتی دارویی
اسید اولئیک
روغن بادام شیرین و تلخ
روغن آرگان
روغن نارگیل
سیلیکات سدیم
پلی سوربات 20
پلی سوربات 80
هیدرو سولفیت سدیم آلمان
اسید چرب نارگیل
پلی اتلین گلایکول PEG200_PEG400_PEG4000_PEG6000
متیل استات
اتیل استات
ایزوبوتیل استات
سیکلو هگزانون
سیترات پتاس
سدیم لوریل سولفات SLS
دواتیل هگزپل اکریلات
DEG _ MEG _ DPG _DMF
حلال 402
هیدرازین 55 درصد
الکل اتو کسیله مول 2 و 6
ف

خوب است بدانید:

صنایع شیمیایی اسپوتا، از ۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۳ ماه پیش ثبت کرده و ۴ هفته پیش به روز شده.

تماس با: صنایع شیمیایی اسپوتا