علیرضا محمدزاده
آگهی: خریدار نقدی ضایعات کاغذ

ضایعات

خریدار نقدی ضایعات کاغذ

خريدار نقدي ضايعات كاغذ

خریدار نقدی ضایعات کاغذ باطله
پوشال لیوان کاغذی و مقوا پشت طوسی
دفتر و کتاب،اوراق اداری.،برگهa4،پرونده، مجله و روزنامه
پوشال سفید .تحریر و گلاسه.کناره سفید،
پوشال کاغذ مومی
پوشال صحافی
مقوا ایندربرد

خوب است بدانید:

علیرضا محمدزاده، از ۹ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۴ ماه پیش ثبت کرده و ۳ ماه پیش به روز شده.

تماس با: علیرضا محمدزاده

مسیر آگهی: