یاس تجارت هگمتانه
آگهی: ثبت سفارش و واردات انواع کالاها

صادرات و واردات

ثبت سفارش و واردات انواع كالاها

ثبت سفارش و واردات انواع کالاها

شرکت یاس تحارت هگمتانه

ارائه دهنده خدمات بازرگانی
ثبت سفارش واردات
بررسی اسناد ترخیص و اخذ اسناد حمل
تنظیم اظهارنامه گمرک
ترخیص کالا از گمرک

خوب است بدانید:

یاس تجارت هگمتانه، این آگهی را اولین بار ۶ ماه پیش ثبت کرده و ۳ روز پیش به روز شده.

تماس با: یاس تجارت هگمتانه