محمد شاه پسندی
آگهی: خرید و فروش ضایعات

ضایعات

خرید و فروش ضایعات

خريد و فروش ضايعات

بهترین خریدار خاک قلع ،دلمه قلع،لجن قلع ،سیم لحیم 63%و..،اکسید قلع،خاک نرمه قلع،قلع شمش 63%،قلع 33%و...
خریدار بابیت پایه قلع و...

خوب است بدانید:

محمد شاه پسندی، این آگهی را اولین بار ۲ ماه پیش ثبت کرده و ۱۸ ساعت پیش به روز شده.

مسیر آگهی: