ثبت سپهر حسینی
آگهی: خرید فروش شرکت های رتبه دار در سراسر کشور

انجام پیمانکاری

خرید فروش شرکت های رتبه دار در سراسر کشور

خريد فروش شركت هاي رتبه دار در سراسر كشور

خرید فروش شرکت های رتبه دار در سراسر کشور در تمامی رشته ها و پایه ها

رشته های مهندسین مشاور شامل:
رتبه 5 شهرسازی ومعماری
رتبه 5 راه وترابری
رتبه4 آب و فاضلاب
رتبه 5 کشاورزی
رتبه 4 صنعت و معدن
رتبه 4 نفت وگاز


+فروش شرکت مهندسین مشاور راهسازی دارای اعتبار کارتکس 3ساله و مهندس 3 سال

+فروش شرکت مهندسین مشاور راهسازی دارای کارکرد قابل ارتقا به پایه2

+فروش شرکت مشاور ساختمان های مسکونی تجاری پایه 3 و 2 و 1

+فروش شرکت مشاور ساختمان های مسکونی تجاری و پایه 3

+فروش شرکت مشاور

خوب است بدانید:

ثبت سپهر حسینی، این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده و ۲ ماه پیش به روز شده.

تماس با: ثبت سپهر حسینی