اشرفی
آگهی: خرید و فروش سموم حشرات موذی،جوندگان و آفات

مواد شیمیایی

خرید و فروش سموم حشرات موذی،جوندگان و آفات

خريد و فروش سموم حشرات موذي،جوندگان و آفات

فروش قویترین و اثرگذارترین سم کشنده
مگس،سوسک،موش،موریانه،مورچه،مار،پشه،مارمو لک،ملخ،عقرب،عنکبوت،رتیل،زنبور،شپش،ساس،کک

شماره های تماس جهت سفارش و مشاوره رایگان
09100444986
044-32359121

خوب است بدانید:

اشرفی، از ۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۳ سال پیش ثبت کرده و ۳ سال پیش به روز شده.

تماس با: اشرفی