شرکت سپید طیوران
آگهی: فروش جوجه بلدرچین شرکت سپیدطیوران

دامداری

فروش جوجه بلدرچین شرکت سپیدطیوران

فروش جوجه بلدرچين شركت سپيدطيوران
جوجه بلدرچین یکروزه
بلدرچین تخمگذار
بلدرچین مولد
فروش بلدرچین گوشتی
جوجه بلدرچین اصلاح نزاد شده
فروش جوجه بلدرچین ژاپنی
قیمت بلدرچین
فروش جوجه بلدرچین یک روزه
بلدرچین یک روزه
/10
ویژه به توان ۲

فروش ویژه جوجه بلدرچین گوشتی اصلاح نژاد شده کلیه ی نژاد ها
فروش جوجه بلدرچین یک روزه تا یک ماهه
فروش بلدرچین مولد
فروش دان بلدرچین در دوره های متفاوت
فروش بلدرچین اصلاح شده 35 الی 40 روزه
بهترین خریدار بلدرچین گوشتی در سراسر کشور
عرضه ی جوجه ی بلدرچین با بهترین کیفیت وبهترین گله های مادر گوشتی
عرضه ی جوجه بلدرچین تخم گذاری
عرضه ی جوجه بلدرچین مولد گوشتی
فروش تخم / نطفه دار بلدرچین
http://www.ntorang.com/ آدرس وبسایت
09126070959
09128890800
02144961457
02144968942

خوب است بدانید:

شرکت سپید طیوران، از ۱۱ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۷ سال پیش ثبت کرده و ۱۳ ساعت پیش به روز شده.

مسیر آگهی: