پیروز پیام
آگهی: خریدار کاغذ باطله

ضایعات

خریدار کاغذ باطله

خريدار كاغذ باطله

بهترین خریدار کاغذ باطله در محل با بالاترین قیمت - 09123173610 - خریدار ضایعات کاغذ در محل 09123173610 - کتاب باطله - فرم - پرونده - مجله - اوراق - پوشال - زینک - اسناد - مقوا - گلاسه - تحریر - برگ A4 - خریدار هرگونه ضایعات کاغذ باطله 09123129611 - 09123173610

خوب است بدانید:

پیروز پیام، از ۶ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۶ سال پیش ثبت کرده و ۸ ماه پیش به روز شده.

تماس با: پیروز پیام

مسیر آگهی: