ناصر
آگهی: فروش گازوئیل،خریدار گازوئیل،خرید و فروش نفت در تهران

مواد شیمیایی

فروش گازوئیل،خریدار گازوئیل،خرید و فروش نفت در تهران

کسانی که نیازمند گازوئیل و یا نفت در استان تهران و البرز هستند،کسانی که گازوئیل و نفت مازاد دارند نیازی بهش ندارند،حتی رنگ عوض کرده هم باشه خریدارم.
لطفا کسانی که مشتری نفت و گازوئیل هستند از استان تهران و البرز تماس بگیرند.
کسانی که خیلی کم میخواهند لطفا تماس نگیرند،کرایه ماشین را هم حساب کنید.
خریداران استان تهران و البرز تماس بگیرند،لطفا از استانهای دیگر تماس نگیرید.
خریدار گازوئیل مانده و قرمز شده که قابل استفاده در ژنراتور و ماشین آلات نباشد،در استان تهران،البرز،استان قزوین و استان قم و حتی ساوه هم باشه خریداریم.
گازوئیلی که چند سالی مانده و کلا رنگش برگشته خریداریم.

خوب است بدانید:

ناصر، از ۱۱ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده و ۳ روز پیش به روز شده.

تماس با: ناصر