جستجوی: stpp (برگ‌ ۱ از ۳)

نیتریت سدیم وتری سدیم سیترات واسیدپیروفسفات وکلر قرصی

شیمیایی برتر بزرگترین واردنیتریت سدیم و تری سدیم سیترات و سیترات سدیم و رنگ کارامل و اسید پیروفسفات و گلوتومات سدیم سدیم و دکستروز خشک و ادتا دو سدیم و ادتا چهار سدیم و کلر قرصی و هگزامتافسفات و تری پلی فسفات و تری سدیم فسفات خوراکی زانتانگام و گوارگام و آسپارتام و اسه سولفام و ساخارین و دکستروز خشک و دکستروز آبدار و ورنگ کارامل پودری و سوربیتول پودری و اسید پیروفسفات و تتراپتاسیم‌پیروفسفات و پروپیونات سدیم و آسپارتام ویتاسوئیت و کلسیم‌پروپیونات و پودر تالک و کننده نیتریت سدیم 99% و گلوکنات سدیم و ادتا دو سدیم و چهار سدیم و تری سدیم سیترات و اسید پیروفسفات و گلایسین و گلوکنات و سدیم لوریل سولفات و اس ال اس و اسید فسفریک و سلیکا ساینده و سوربیتول پودری و سوربیتول مایع و گلیسیرین و کربوکسی متیل سلولز و سی ام سی و دکستروز خشک و آبدار و اسید فرمیک و گلیسیرین و لستین و آمونیاک خوراکی تتراپتاسیم پیروفسفات و هگزامتاسفات و تری سدیم فسفات و تری پلی فسفات stppچینی می باشد. کالاهای فوق در تناژهای بالا و بصورت مداوم از بهترین کمپانی ساندیا چین ، با پایین ترین قیمت بصورت مستقیم(بدون واسطه) در اختیار مصرف کننده قرار میگیرد.
سایر اقلام وارداتی این شرکت عبارتند از : ...

۴ روز پیش
نيتريت سديم وتري سديم سيترات واسيدپيروفسفات وكلر قرصي