محمد رزم پوش
آگهی: جک فک FAAC 402

جک فک FAAC 402

جك فك  FAAC 402

فروش جک فک FAAC 402 ایتالیا با قدرتی معادل 600 کیلوگرم و مکانیزم هیدرولیک در دو مدل FAAC 402 SBS FAAC 402 CBC

خوب است بدانید:

محمد رزم پوش، از ۷ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده و ۳ روز پیش به روز شده.

تماس با: محمد رزم پوش