شهرام رادفر
آگهی: کیت کلر پالین تست انگلستان

Ph������������������ ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������

کیت کلر پالین تست انگلستان

كيت كلر پالين تست انگلستان

pallintest chlorine kit pooltester
کیت کلر وپی اچ ابزاری ساده ولی با دقت جهت قرائت ساده ودستی میزان کلرتوتال و Ph بوده ودر استخرها- مراکز صنعتی- کارخانجات- مراکز درمانی -صنایع غذایی -محیط زیست-آب وفاضلاب کاربردگسترده ای دارد رنج قرائت کلر در کیت کلر پالین تست 0/1 تا6 ppm می باشد.و دارای دوستون جهت قرائت کلر می باشد که باعث افزایش دقت خوانش کلر دراین کیت می گردد.

رنج قرائت پی اچ Ph در این کیت 6/8تا8/2 بوده وکیت دارای یک ستون مخصوص قرائت phمی باشد.

کیت کلر وPh پالین تست دارای 20 عدد قرص دی پی دی 1 جهت خوانش کلر آزاد بوده و 20عدد قرص فنول رد جهت خوانش میزانPh همراه کیت کلر پالین تست می باشد.

جهت اخذ قیمت فروش کیت کلر پالین تست یا کاتالوگ واطلاعات فنی کیت کلر پالین تست با شماره های زیر تماس بگیرید.

09122436094

88826626

خوب است بدانید:

شهرام رادفر، از ۱۰ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۵ سال پیش ثبت کرده و ۱ روز پیش به روز شده.

تماس با: شهرام رادفر