شرکت دانش‌بنیان چم بیوتک تولید و عر
آگهی: فروش ویژه انواع بافرها شرکت چم بیوتک

Ph������������������ ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������

فروش ویژه انواع بافرها شرکت چم بیوتک

فروش ويژه انواع بافرها شركت چم بيوتك

فروش ویژه انواع بافرها شرکت چم بیوتک

محلول های بافر در برابر تغییر PH ناشی از اضافه شدن کمی اسید یا باز و تغییر غلظت محلول مقاومت می کنند و اسیدیته محلول را در محدوده مشخصی ثابت نگه می دارند. امروزه بافرها از نیازهای اولیه و اساس همه ازمایشگاهای بیوتکنولوژی و.... می باشد.
شرکت آزمایشگاهی و تخصصی- تحقیقاتی چم بیوتک با داشتن آزمایشگاه و امکانات تخصصی و پیشرفته قادر به تولید انواع بافرها می باشد. بافرهایی نظیر TBE، TAE، PBS، رینگر و....

گوشه ای از خدمات شرکت :
انجام پروژه های تحقیقاتی و دانشگاهی چم بیوتک
انواع محیط کشتهای آماده میکروبی، گیاهی و... مشهد
آماده سازی انواع محیط کشتهای قارچ، گیاه، باکتریایی
اماده سازی انواع محیط کشت بر اساس سفارش
اماده سازی انواع بافرها بر اساس سفارش
ادرس: دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز رشد شماره 5
تلفن تماس: 35237665-051 و 09150556209

کلمات کلیدی
شرکت چم بیوتک
مواد آزمایشگاهی چم بیوتک
مواد شیمیایی چم بیوتک
فروش ویژه بافر
بافر مرک
بافر سیگما
TAE buffer (Tris-acetate-EDTA)
Tris-glycine buffer (TG)
TBE buffer (Tris-borate-EDTA
SDS-Tris-glycine buffer (Laemmli buffer)
Volatile buffer systems

خوب است بدانید:

شرکت دانش‌بنیان چم بیوتک تولید و عر، این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده و ۱ روز پیش به روز شده.

تماس با: شرکت دانش‌بنیان چم بیوتک تولید و عر