شرکت دانش‌بنیان چم بیوتک تولید و عر
آگهی: محیط کشت تکثیرارکیده از طریق بذر

Ph������������������ ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������

محیط کشت تکثیرارکیده از طریق بذر

محيط كشت تكثيراركيده از طريق بذر

شرکت بیوتکنولوژی چم بیوتک محیط کشت تکثیر بذر ارکیده به همراه هورمون ها و آنتی بیوتیک های موردنیازرا تولید کرده و با کیفیت بالا در خدمت محققین گرامی قرار داده است.
محیط های کشت شامل انواع نمک های معدنی ماکرو، میکرو، ترکیبات آلی نظیر انواع هورمون ها، ویتامین ها، کربوهیدراتها و عامل ژله ای کننده محیط می باشد، که با توجه به هدف و نوع گیاه می تواند حاوی آنتی بیوتیک نیز باشد.
از طرفی همه موراد مورد نیاز نظیر تنظیم pH و... در این محیط های در نظرگرفته شده است. به همراه این محیط یک دستورالعمل همه مراحل تکثیر ارکیده با بذر از مرحله ضدعفونی تا مرحله انتقال به خاک قرار داده شده است. از این محیط برای تکثیر انواع ارکیده می توان استفاده نمود.
نکات مهم :
 جوانه زنی در دمای 23 درجه و طول روشنایی 16 ساعته نتیجه بهتری دارد.
 حدود 30 تا 60 روز جوانه زنی آغاز می شود
 ضروی است که جوانه ها به محیط جدید برای ادامه رشد انتقال داده شوند.
 عمل انتقال با نهایت دقت و در محیط کاملا استریل انجام شود
 جوانه ها حدود نیم سانت در محیط جدید فروبرده شوند
 ریشه دهی معمولا زمانی که گیاهچه ئو سه برگ اولیه ارد آغاز می شود
 هر حدود 30 تا 60 روز گیاهچه ها به محیط کشت جدید انتقال داده شوند
 در هر انتقال برای گیاهچه ها جای بیشتری در محیط اختصاص داده شود
 وقتی که فلاسک ها دارای حدود 20 گیاهچه شدند می توانند به گلخانه انتقال داده شوند
آدرس: دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز رشد شماره 5، واحد 13
محیط کشت بذر ارکیده
محیط کشت تکثیر ارکیده با بذر
شرکت زیست آزما
تکثیر کشت بافت ارکیده

خوب است بدانید:

شرکت دانش‌بنیان چم بیوتک تولید و عر، این آگهی را اولین بار ۷ ماه پیش ثبت کرده و ۱ هفته پیش به روز شده.

تماس با: شرکت دانش‌بنیان چم بیوتک تولید و عر