فروشگاه صائن
آگهی: PH/Conductivity/TDS/ORP/Salt/°C متر قلمی مدل 8200

Ph������������������ ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������

PH/Conductivity/TDS/ORP/Salt/°C متر قلمی مدل 8200

PH/Conductivity/TDS/ORP/Salt/°C متر قلمي مدل 8200

مولتی متر قلمی 8200 کمپانی EZDO بدون نیاز به جابه جایی الکترود می تواند در یک زمان یک اسید سنج ،کنداکتیویتی متر, tdsسنج, orpمتر شوری سنج و دماسنج برای اندازه گیری مایعات باشد.

مشخصات فنی:
- قابلیت اندازه گیری 6 پارامتر تنها بایک الکترود
- محدوده اندازه گیری:
• اسید : 2PH ~16PH - با دقت 0.01pH
• (Conductivity) کانداکتیویمتر: 0 ~ 100.0ms
با دقت: 0.1/1µs/0.01/0.1ms
• سختی سنج TDS : 0~1319ppm, 1.32~66.7ppt
با دقت: 1ppm/0.01ppt
• ORPمتر(mv): -2000mV~2000mV
با دقت: 0.1/1mv
• شوری سنج salt: 0~1000PPM , 1.00~50.0PPT
با دقت: 0.1/1ppm.0.01/0.1ppt
• درجه حرارت :c 0~110 با دقت : 0.1C
- قابلیت کالیبره اتوماتیک درسه نقطه برای PH و EC
- امکان جبران اتوماتیک دما ATC
- دارای ضریب حفاظت IP65
- خاموشی اتوماتیک پس از 10دقیقه در صورت استفاده نکردن از دستگاه
- منبع تغذیه: 4 عدد باطری AAA
- دارای پک کامل شامل:دستگاه ، محلول های کالیبره شامل:محلول نگهداری، PH(4, 7), EC(1413µs,12.88ms)، منوال و جعبه حمل

خوب است بدانید:

فروشگاه صائن، این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده و ۳ روز پیش به روز شده.

تماس با: فروشگاه صائن