فیضی
آگهی: واردات و فروش اروزیل 200 چین و آلمانی
واردات و فروش اروزيل 200 چين و آلماني

واردات و فروش اروزیل 200 چین و آلمانی

فروش اروزیل R972
فروش اروزیل R974
فروش اروزیل
فروش Aerosil
فروش کناسیل
فروش Konasil
فروش فاروزیل
فروش آسیل
فروش Asil
فروش گاسیل
فروش Gasil
فروش رئونوزیل
فروش REOLOSIL
فروش کبوزیل
فروش CAB-O-Sil
فروش اروزیل 200
فروش اروزیل 200 چینی
فروش اروزیل 200 آلمانی
فروش اروزیل 200 امریکایی
فروش اروزیل چینی
فروش اروزیل آلمانی
فروش اروزیل امریکایی

واردات و فروش انواع فوم سیلیکا های سنتزی خوراکی و صنعتی از کمپانی های مختلف چینی ، امریکایی و آلمانی:
فوم سیلیکا که با نام های مختلف از شرکت های سازنده متفاوت عرضه می گردد تحت نام های تجاری زیر می باشد:
اروزیل Aerosil
کناسیل Konasil
فاروزیل
آسیل Asil
گاسیل Gasil ادامه توضیحات --> رئونوزیل REOLOSIL
کبوزیل CAB-O-Sil

هر کدام از اسامی ذکر شده دارای کاربرد و مصرف ویژه ای می باشند. این مواد به عنوان عوامل مات کننده ، بهبود دهنده جریان پذیری سیالات غیر نیوتنی و در برخی موارد به عنوان بهبود دهنده خواص فیزیکی و مکانیکی فرمولاسیون در صنایع رنگ خودرو ، مرکب ، پوشش های صنعتی ، کامپوزیت ، چسب ، صنایع داروئی و صنایع غذایی کاربرد دارند.

خوب است بدانید:

فیضی، از ۱۱ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
و ۱ سال پیش به روز شده.

تماس با: فیضی