پارسیان صنعت
آگهی: پارسیان صنعت انژکتور شور 6 و 4 سیلندر

������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������ 2022

پارسیان صنعت انژکتور شور 6 و 4 سیلندر

پارسيان صنعت انژكتور شور 6 و 4 سيلندر

♻️ جــزئیــات انــژڪــتــورشــوی 4 و 6 ســیــلــنــدر مــدل 2022 شــرڪــت پــارســیــان صــنــعــت اصــفــهان

🔴 ایــن دســتــگــاه از صــفــر تــا صــد در ڪــارخــانــجــات شــرڪــت پــارســیــان صــنــعــت اصــفــهان تــولــیــد شــده اســتــ.

🔴دســتــگــاه تــمــام اتــومــاتــیــک مــی بــاشــد و دارای ســیــســتــم تــخــلــیــه اتــومــاتــیــک تــوســط شــیــرهای بــرقــی مــی بــاشــد.

🔴 دســتــگــاه دارای ۱۲ ماه گــارانــتــی مــی بــاشــد.

🔴دســتــگــاه دارای ســیــســتــم فــلــش ایــســیــو مــی بــاشــد.

🔴دســتــگــاه دارای ســیــســتــم خــوانــدن مــقــدار ڪــیــلــومــتــر از ایــســیــو مــی بــاشــد.

🔴 دارای ســیــســتــم تــســت ســنــســورها و عملگرها از قــبــیــل :
تــســت اســتــپــر - تــســت انــژڪــتــور - تــســت ڪــوئل - تــســت دریــچــه گــاز و ....

🔴دارای ســیــســتــم تــســت ســیــم ڪــشــی و شــبــیــه ســازی ســنــســورها

🔴 دارای ســیــســتــم تــخــلــیــه بــاک اتــومــاتــیــڪــ

🔴 قــابــلــیــت آپــدیــت و بــروزرســانــی

🔴دارای سیستم شستشوی اتوماتیک و دستی
🔴دارای سیستم شستشوی معکوس

🔴دارای سیستم تست نشتی انژکتورها

🔴دارای ریل سوخت انژکتورهای خودروهای ایرانی و خارجی و مدل مخروطی 405

🔴دارای حمام آلتراسونیک 150 وات مستقل
ادامه توضیحات --> 🔴 دارای سیستم شستشوی روکار حفه ای
🔴دارای سرعت تست از 500تا 10000RPM

خوب است بدانید:

پارسیان صنعت، این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده و ۳ هفته پیش به روز شده.

تماس با: پارسیان صنعت