پایش جوش
آگهی: نمایندگی الکترود ایساب

ابزار و یراق

نمایندگی الکترود ایساب

نمايندگي الكترود ايساب

الکترودوسیم جوشهای استالایت و هست آلوی
الکترودوفیلر های پایه نیکل NiCl,NiFeCl,NiCrFe,NiCrMo,NiCu7,NiCrCOMo
الکترود و سیم جوشهای پایه مس Cu,CuNi,CuSi,CuSn,CuAl
الکترود وسیم جوشهای سوپر داپلکس و داپلکس 2594,2509,2209
الکترود و سیم جوشهای استیل 308L,309L,310,312,316L,347,
الکترودهای 7018,7018G,7018A1,8018G,8018B2,8018C3,90 18G,9018B3,11018G
سیم جوشهای 70S2,70S3,70S6,80SG,80SB2,90SG,90SB3,100 SG,110SG

خوب است بدانید:

پایش جوش، از ۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۳ سال پیش ثبت کرده و ۱ روز پیش به روز شده.

تماس با: پایش جوش