جناب حمید محمدی
آگهی: فروش گازوئیل en 590

مواد شیمیایی

فروش گازوئیل en 590

فروش گازوئيل en 590

فروش سوخت دیزل 10ppm
روش TTO و cif موجود است
فقط تماس

خوب است بدانید:

جناب حمید محمدی، این آگهی را اولین بار ۳ ماه پیش ثبت کرده و ۲ هفته پیش به روز شده.

تماس با: جناب حمید محمدی