موسوی
آگهی: خرید کاغذ باطله و کتاب باطله به بالاترین قیمت

ضایعات

خرید کاغذ باطله و کتاب باطله به بالاترین قیمت

خريد كاغذ باطله و كتاب باطله به بالاترين قيمت

بالاترین قیمت را از ما بخواهید
خرید ضایعات کاغذ باطله -کتاب باطله -اسناد امحایی و پوشال صحافی فقط از 200 کیلو تا 1000تن به با بالاترین قیمت به صورت نقدی
(در استان های اطراف از 2 تن به بالا خریدار هستیم)
همراه با ترازوی دیجیتال
( با امکان تخمیر در حضور نماینده )

( خرید ضایعات کاغذ/کناره/فرم/اخال و...)
انبار مرکزی برنا ( موسوی)

خوب است بدانید:

موسوی، از ۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۴ سال پیش ثبت کرده و ۲ ماه پیش به روز شده.

تماس با: موسوی

مسیر آگهی: