پلی فوم
آگهی: شناور ماهیگیری

بسته بندی

شناور ماهیگیری

شناور ماهيگيري

تولید انواع جعبه های بسته بندی
تولید سینی های یونولیتی نشا
تولید شناور ماهیگیری
بویه ماهیگیری
کیوال ماهیگیری
کیوال یونولیتی
کیوال جنوب

خوب است بدانید:

پلی فوم، از ۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۱۱ ماه پیش ثبت کرده و ۱۷ ساعت پیش به روز شده.

تماس با: پلی فوم

مسیر آگهی: