محمد امین اشرفی
آگهی: خریدار ضایعات چوب پالت صندوق و الوار زیر دستگاه

ضایعات

خريدار ضايعات چوب پالت صندوق و      الوار زير دستگاه

خریدار ضایعات چوب پالت صندوق و الوار زیر دستگاه

انواع صندوق چوبی خارجی کفی و الوار زیر بار _
صندوقها باکسهای چندلایی و نئوپان_
پالت چوبی خارجی _ تخته زیرپایی دسته دوم_
تهران و شهرستان_
اشرفی بهترین خریدار ضایعات چوب پالت

خوب است بدانید:

محمد امین اشرفی، از ۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۳ سال پیش ثبت کرده و ۴ روز پیش به روز شده.

تماس با: محمد امین اشرفی

مسیر آگهی: