آقای نوری
آگهی: خریدار ضایعات نایلون فروشگاها ،شرکتها ،کارخانه ها

ضایعات

خريدار ضايعات نايلون فروشگاها ،شركتها ،كارخانه ها

خریدار ضایعات نایلون فروشگاها ،شرکتها ،کارخانه ها

خریدار ضایعات نایلون فروشگاها ،شرکتها ،کارخانه ها و تولیدی ها


خریدار ضایعات نایلون های پالتی، فروشگاهی ،حبابی و....

ترازو دیجیتالی
تسویه نقدی در محل
از تمامی نقاط تهران خرید داریم

خوب است بدانید:

آقای نوری، از ۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۳ سال پیش ثبت کرده و ۱ روز پیش به روز شده.

تماس با: آقای نوری

مسیر آگهی: