وحید دین محمد
آگهی: ساچمه زنی shot peening

سایر خدمات

ساچمه زنی shot peening

ساچمه زني shot peening
ویژه به توان ۱

جهت ایجاد تنش های پس ماند فشاری به منظور افزایش استحکام خستگی و مقاومت در برابر خوردگی تنش روی سطوح مشخص از قطعاتی که در معرض سیکل های خستگی و یا محیط های خورنده توام با تنش قرار دارند مانند اکسل ها, فنر ها, دنده ها, شافتها, ارابه فرود و سایر قطعات دینامیک هوایی مطابق با استاندارد های بین المللی هوایی (Mil-S-13165, AMS-2430, BPS 4409, ...)
http://www.sakhtpooshesh.com
وحید دین محمد
09123720543

خوب است بدانید:

وحید دین محمد، از ۱۱ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۱۰ سال پیش ثبت کرده و ۱ روز پیش به روز شده.

تماس با: وحید دین محمد