وحید عباسی
آگهی: فروش مواد اولیه کرم سازی و آرایشی

مواد شیمیایی

فروش مواد اولیه کرم سازی و آرایشی

ماینوکسیدیل کلیندا مایسین پرسپته بلان رزورسینول اریترومایسین پروژسترون اسیدسالسیلیک دیترانول استرادیول ریوانل گوگرد پودوفیلین اسیدلاکتیک اکسید تیتان اکسید روی ترتینوئین(رتینA) کولودیون اوره اسرین ایزوپروپیل الکل پروپیلن گلیکول گلیسیرین آزالئیک اسید آلومینیم کلراید آمونیم لاکتات بتامتازون هیدروکینون بنزیل پراکساید بوریک اسید بیسموت اتیل استات اسانس برگاموت پودر تالک استات روی تارتاریک اسید اسپیرولاکتون تری پتاسیم سیترات تری سدیم سیترات تری کلرو استیک اسید تیمول تیوسولفات سدیم دالاسین دکسپانتنول دگزامتازون ائوزین کوجیک اسید ایکتیول سدیم بنزوات سدیم کلراید سدیم لاکتات سولفات روی سولفات مس سولفات منیزیم سیتریک اسید فرمالین فناستراید(پروپرشیا) فنل گلی گولیگ اسید آربوتیین کالامین

خوب است بدانید:

وحید عباسی، از ۹ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده و ۲۳ ساعت پیش به روز شده.

تماس با: وحید عباسی