پلاستیک کاشانی
آگهی: گالن ۴ لیتری

بسته بندی

گالن ۴ ليتري

گالن ۴ لیتری

تولید و فروش انواع ظروف ۱ لیتری ، ۲ لیتری و گالن ۴ لیتری بهداشتی و صنعتی

خوب است بدانید:

پلاستیک کاشانی، از ۸ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۱ ماه پیش ثبت کرده و ۳ روز پیش به روز شده.

تماس با: پلاستیک کاشانی

مسیر آگهی: