متاسل شیمی
آگهی: METASEL SHIMI

مواد شیمیایی

METASEL SHIMI

METASEL SHIMI

کربنات پتاسیم یونید کره و اسید HF 70%چینی و اسید فسفریک ۸۵٪ خوراکی چین و آب اکسیژنه پاشا ترک خوراکی و

صابونهای نانیونیک مول ۱۰ و ۶ و۲۰ و۳۰

هیدروکسید پتاسیم کره و چین

خوب است بدانید:

متاسل شیمی، از ۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۳ سال پیش ثبت کرده و ۳ سال پیش به روز شده.

تماس با: متاسل شیمی

عبارات کلیدی:

METASEL SHIMI