رضا رضایی
آگهی: خریدار کیس کامپیوتر برد های خراب و اوراقی

ضایعات

خریدار کیس کامپیوتر برد های خراب و اوراقی

خريدار كيس كامپيوتر برد هاي خراب و اوراقي

خریدار کیس کامپیوتر های خراب و برد

خوب است بدانید:

رضا رضایی، این آگهی را اولین بار ۲ ماه پیش ثبت کرده و ۳ هفته پیش به روز شده.

تماس با: رضا رضایی

مسیر آگهی: