حمیدمحمدی خلص
آگهی: مشاوره کارآفرینی بصورت رایگان

مشاوره

مشاوره کارآفرینی بصورت رایگان

مشاوره   كارآفريني بصورت رايگان

زکوة العلم نشره

مشاوره کارآفرینی رایگان در داخل وخارج ازکشور
آمادگی خودرا جهت ارائه مشاوره بدون دریافت اجرت برای کارجویان وکارآفرینان اعلام مینمایم.
مهندس حمید محمدی خلص
تبریز کیلومتر 12جاده تبریز به تهران کوی صنعتی غرب تلفکس:3315478موبایل :09360319200
https://telegram.me/joinchat/CFrRzQk1Wiw PqlUvthi0ig
http://www.ishlerbakh.blogfa.com/
whatsapp:00989146613897

خوب است بدانید:

حمیدمحمدی خلص، از ۱۱ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
و ۵ روز پیش به روز شده.

تماس با: حمیدمحمدی خلص

مسیر آگهی: