شیمی آنلاین
آگهی: خرید مواد شیمیایی

مواد شیمیایی

خرید مواد شیمیایی

خريد مواد شيميايي

خریدار مواد شیمیایی مازاد صنایع
فروش مواد شیمیایی مورد نیاز صنایع
انواع اسانس های خوراکی و صنعتی
سیدفسفریک خوراکی۸۵٪

🔥آب اکسیژنه

🔥اسیدسیتریک خشک وابدار

🔥اسیدسیتریک خشک وابدارایرانی

🔥اسیدفرمیک المانی چینی سوئدی

🔥سیترات سدیم

🔥تری سدیم فسفات

🔥اسکوربیک زیبو

🔥نایسین ناتامایسین

🔥سوربیتول مایع میزگلشن

🔥آسپارتام پودری

🔥سدیم بنزوات

🔥گلیسیرین kLk

🔥سوکرالوز ادامه توضیحات -->
🔥لستین

🔥گلایسین

خوب است بدانید:

شیمی آنلاین، از ۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده و ۳ روز پیش به روز شده.

تماس با: شیمی آنلاین