روح اله سعید
آگهی: طراحی و مشاوره و راه اندازی خطوط تولید مواد شیمیایی .

مواد شیمیایی

طراحی و مشاوره و راه اندازی خطوط تولید مواد شیمیایی .

طراحي و مشاوره و راه اندازي خطوط توليد مواد شيميايي .

طراحی و مشاوره و راه اندازی برای خط تولید :
1- نیترات پتاسیم خلوص بالا و نیترات سدیم .
2- کلرید پتاسیم دارویی .
3- دی آمونیوم فسفات .
4- مونو آمونیوم فسفات و کودهای تمام محلول .
5- سولفات مس .
6- سولفات منگنز و کربنات منگنز خلوص بالا .
7- سولفات پتاسیم خلوص بالا.
8- اسید فلوریدریک و نمک های مربوطه .
و ارائه مشاوره جهت راه اندازی خطوط تولید دیگر معدنی.

خوب است بدانید:

روح اله سعید، از ۱۶ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده و ۳ روز پیش به روز شده.

تماس با: روح اله سعید