اصغر نیکخواه
آگهی: خریدار انواع پیچ ومهره

ضایعات

خريدار انواع پيچ ومهره
ویژه به توان ۱

خریدار انواع پیچ ومهره

خریدار انواع پیچ و مهره
از100 کیلوتا 100تن
بهترین خریدار در محل شما

09125853533

نیکخواه

خوب است بدانید:

اصغر نیکخواه، این آگهی را اولین بار ۷ ماه پیش ثبت کرده و ۱ روز پیش به روز شده.

تماس با: اصغر نیکخواه

مسیر آگهی: