بازرگانی پترومُبین
آگهی: فروش مواد اولیه صنایع غذائی

مواد شیمیایی

فروش مواد اولیه صنایع غذائی

فروش مواد اوليه صنايع غذائي

فروش مواد اولیه صنایع غذائی:

اسید فسفریک 85 درصد،
بنزوات سدیم،
سوربیتول،
سیترات سدیم،
سیترات پتاسیم،
آنتی اکسیدان bht , tbhq
مونو پروپیلن گلایکول،
peg 200 400 600
peg 4000 6000
اسید فرمیک
سوربات پتاسیم
مونو سدیم گلوتامات،
سیم اسید پیر فسفات
بی کربنات آمونیوم

خوب است بدانید:

بازرگانی پترومُبین، از ۹ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
و ۱ روز پیش به روز شده.

تماس با: بازرگانی پترومُبین