فرتاش
آگهی: خرید ضایعات پلی فرم وکلوخه پت

ضایعات

خريد ضايعات پلي فرم وكلوخه پت
پت پرک
/2
ویژه به توان ۱

خرید ضایعات پلی فرم وکلوخه پت

1- خرید پلی فرم بیرنگ وآبی ورنگ های مختلف
2-خرید پت ضایعاتی پایدستگاهی اب ندیده بطر ی
3-ودوربرش های بسته بندی ورق های پتی ورق های اسیابی ضایعات ظروف و ورق ها.
4-خرید انواع کلوخه های پتروشیمی لامپ 1و2 تندگویان
5-خریدضایعات الیاف پلی استر ویرجین وریسایکل پیووای خشگ وروغنی تندگویان
وخرید ما نقد و تسویه روباسکول بعداز معلوم شدن وزن بار میباشد.

خوب است بدانید:

فرتاش، از ۱۱ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
و ۱ روز پیش به روز شده.

تماس با: فرتاش

مسیر آگهی: