ماشین سازی اردستانی
آگهی: میکسر مواد شوینده

ماشین سازی

ميكسر مواد شوينده
میکسر پلی اتیلن
میکسر استیل
میکسر آهنی
میکسر مواد پلی اتیلن
/5
ویژه به توان ۴

میکسر مواد شوینده

ساخت میکسر مواد شوینده
میکسر استیل
میکسر پلی اتیلن
میکسر مواد گرانول
مخازن استیل دو جداره و سه جداره
مخازن آهنی
لیچینگ مس

خوب است بدانید:

ماشین سازی اردستانی، از ۷ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده و ۲۲ ساعت پیش به روز شده.

تماس با: ماشین سازی اردستانی