وحید عباسی
آگهی: فروش متیلن کلراید

مواد شیمیایی

فروش متیلن کلراید

فروش متیلن کلراید سامسونگ و چینی و استون و ایزو

خوب است بدانید:

وحید عباسی، از ۹ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۵ سال پیش ثبت کرده و ۲۱ ساعت پیش به روز شده.

تماس با: وحید عباسی

عبارات کلیدی:

فروش متیلن کلراید