رسول چمنی
آگهی: فروش رتبهای پیمانکاری پایه5 .رتبه بندی پیمانکاری

خدمات اداری

فروش رتبهای پیمانکاری پایه5 .رتبه بندی پیمانکاری

فروش رتبهاي پيمانكاري پايه5  .رتبه بندي پيمانكاري

واگذاری امتیاز شرکت های رتبه دار پیمانکاری در پایه 5
خرید و فروش شرکتهای پیمانکاری در تمامی پایه ها

رتبه بندی تخصصی شرکتهای پیمانکاری در ساجات در تمامی پایه ها
رتبه بندی تخصصی شرکتهای مشاور در ساجات در تمامی پایه ها

دعوت از کلیه مهندسین با 3 سال و 7 سال سابقه جهت رتبه بندی و بازنشستگان عزیز

اخذ رتبه های پیمانکاری - رتبه آماده پیمانکاری -
رتبه های آماده ساختمان ، راه ، آب ، برق و نفت و گاز و تاسیسات و غیره
زیر نظر کارشناس اسبق انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران
رسول چمنی

خوب است بدانید:

رسول چمنی، این آگهی را اولین بار ۳ ماه پیش ثبت کرده و ۴ روز پیش به روز شده.

تماس با: رسول چمنی