پترو بامداد آذران
آگهی: خرید و فروش و تامین مواد اولیه پلیمری و شیمایی

مواد شیمیایی

خرید و فروش و تامین مواد اولیه پلیمری و شیمایی

شرکت مهندسی بازرگانی
پترو بامداد آذران

🟢 خرید و فروش کلیه مواد پلیمری🟢


📌گروه پلی اتیلن سنگین    HDPE

✅ F7000

✅ 0035

✅ 5110

✅ EX5

✅ EX3

✅ 52518

✅ HL500

✅ 62N07

✅ BL3

✅ HI500

✅ CRP100
ادامه توضیحات --> ✅ 3840

📌پلی اتیلن سبک LDPE

✅ 020

✅ 2130

✅ 0075

✅ 0190

✅ 1922

✅ 2420H

✅ 2420E

✅ 2101TN

📌پلی اتیلن سبک خطی LLDPE

✅ 209AA

✅ 22B02

✅ 22501AA

✅ 209KJ

✅ 32604

📌پلی پروپیلین pp نساجی

✅ Z30C

✅ C30S

✅ 552R

✅ 510L

📌پلی پروپیلن PP شیمایی

✅ MR230

✅ R40

✅ 440L

✅ 440G

✅ RP340

✅ 548R

✅ 548T


📌پلی کربنات PC

✅ 1012

✅ 710

✅ 1100

📌پلی استال POM

✅ K300

خوب است بدانید:

پترو بامداد آذران، این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده و ۴ روز پیش به روز شده.

تماس با: پترو بامداد آذران