وحید کوهی
آگهی: لوله آزبست فشار قوی- لوله ازبست آبرسانی- لوله بتنی

کارخانه

لوله آزبست فشار قوي- لوله ازبست آبرساني- لوله بتني
ویژه به توان ۱

لوله آزبست فشار قوی- لوله ازبست آبرسانی- لوله بتنی

شرکت ایرانیت کوهی فروش انواع لوله آزبست و لوله بتنی مصله - لوله آزبست سیمانی- لوله سیمانی جهت مصارف آبرسانی و فاضلابی و مصارف صنعتی و ساختمانی
فروش لوله آزبست فشار قوی در کلاسهای مختلف
فروش انواع بوشن آزبست یا مانشن به همراه اورینگ و واشر لاستیکی
فروش لوله آزبست ساختمانی و لوله آزبست دودکش
فروش لوله آزبست جهت مصارف آب و فاضلاب
فروش لوله آزبست جهت پل و آبراهه
فروش لوله آزبست برش شده جهت محافز شیر خودکار فروش لوله آزبست جهت انتقال آبهای سطحی

خوب است بدانید:

وحید کوهی، از ۱۰ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۹ سال پیش ثبت کرده و ۱ روز پیش به روز شده.

تماس با: وحید کوهی

مسیر آگهی: