حسن مرادطلب
آگهی: فروش پارافین

مواد شیمیایی

فروش پارافین

فروش پارافين

فروش پارافین جامد و مایع بطور مستقیم از کارخانه

مرادطلب
09124680206

خوب است بدانید:

حسن مرادطلب، از ۷ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۸ ماه پیش ثبت کرده و ۲ روز پیش به روز شده.

تماس با: حسن مرادطلب