داتیس شیمی نوین صنعت
آگهی: فروش کلوخه روی کم عیار و عیار متوسط

مواد شیمیایی

فروش کلوخه روی کم عیار و عیار متوسط

کلوخه سنگ اکسید روی
با 10 - 15 درصد اکسید روی

خوب است بدانید:

داتیس شیمی نوین صنعت، این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده و ۴ هفته پیش به روز شده.

تماس با: داتیس شیمی نوین صنعت