افشین قدرت نژاد
آگهی: خریدار پالت و صندوق چوبی و انواع چوب دست دوم

ضایعات

خریدار پالت و صندوق چوبی و انواع چوب دست دوم

خريدار پالت و صندوق چوبي و انواع چوب دست دوم
ویژه به توان ۱

خریدار انواع پالت، صندوق، چوب و فرآورده های چوبی دست دوم در محل با قیمت مناسب و خدمات رسانی سالم
خریدار پالت چوبی دست دوم
خریدار پالت چوبی ضایعاتی
خریدار پالت چوبی ایرانی
خریدار پالت چوبی خارجی
خریدار چوب دست دوم

خوب است بدانید:

افشین قدرت نژاد، از ۱۱ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده و ۶ ساعت پیش به روز شده.

تماس با: افشین قدرت نژاد

مسیر آگهی: