هانیه قربانی
آگهی: خرید و فروش شرکت های پیمانکاری

انجام پیمانکاری

خرید و فروش شرکت های پیمانکاری

فروش رتبه های تهران و شهرستان 09229052703
فروش کلیه رتبه های 5 ( تک شاخه و دوشاخه )

_ رتبه ۴ ابنیه و ۵ تاسیسات کارکرد دار
_ ۵ آب محدود تهران۳ سال اعتبار کارکرد دار
_ رتبه 2 آب خاص تهران
انجام کلیه امور ثبتی : ثبت شرکت با مسئولیت محدود _ ثبت شرکت سهامی خاص _انجام تغییرات شرکت _ پلمپ دفاتر و ..
#فروش رتبه
#رتبه بندی

خوب است بدانید:

هانیه قربانی، این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده و ۴ روز پیش به روز شده.

تماس با: هانیه قربانی