پلاستیمک
آگهی: فروش مواد اولیه پلاستیک : تزریقی _ پلی اتیلن _ پ پ

مواد شیمیایی

فروش مواد اولیه پلاستیک : تزریقی _ پلی اتیلن _ پ پ

فروش مواد اوليه پلاستيك : تزريقي _ پلي اتيلن _ پ پ
ویژه به توان ۸

فروش مواد اولیه پلاستیک به صورت تناژ (حداقل 5 تن)

کمترین قیمت موجوددربازار . استعلام آخر را ازما بگیرید

تمامی گریدهای بادی و تزریقی ونایلون ....فقط مواد نو

تزریقی 52518 Hi500 62N07 52B18 5030

بادی 0035 BL3 209 LLD 5510 0075 x3

پ PP پ z30S z30G 552R 440l 548T c30S

خوب است بدانید:

پلاستیمک، این آگهی را اولین بار ۳ ماه پیش ثبت کرده و ۵ ساعت پیش به روز شده.