کیمیا کوثرخلیج فارس
آگهی: فروش ویژه هیدروکسید پتاسیم

مواد شیمیایی

فروش ويژه هيدروكسيد پتاسيم

فروش ویژه هیدروکسید پتاسیم

پتاسیم هیدروکسید چین
هیدروکسید پتاس یونید کره
اسید فسفریک 85درصد خوراکی
سولفات منگنز
سولفات منیزیم
اسید سولفامیک
تری سدیم فسفات چین
تری پلی فسفات
مونو سدیم گلوتامات
سولفور سدیم
پلی آلومینیوم کلراید آشامیدنی و فاضلابی
کربنات استرانسیوم چین

آمونیوم پر سولفات

نشادر چین و ایران

دکستروز آبدار

مالتو دکسترین fic

سدیم ساخارین

با بهترین کیفیت و زیر قیمت بازار درانبار شوراباد موجوداست.

خوب است بدانید:

کیمیا کوثرخلیج فارس، این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده و ۶ روز پیش به روز شده.

تماس با: کیمیا کوثرخلیج فارس