شاه بابایی
آگهی: قطار دست دوم

مزایده

قطار دست دوم

قطار دست دوم

فروش قطعات قطار.
tamateck GmbH
shah.sarei@gmail.com

خوب است بدانید:

شاه بابایی، از ۸ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۶ سال پیش ثبت کرده و ۳ روز پیش به روز شده.

تماس با: شاه بابایی

مسیر آگهی: