شیمیایی تک
آگهی: آمونیوم پرسولفات و الومینات سدیم وسودکرانول عربستان

مواد شیمیایی

آمونیوم پرسولفات و الومینات سدیم وسودکرانول عربستان

آمونيوم پرسولفات و الومينات سديم وسودكرانول عربستان

شیمیایی تک بزرگترین وارد کننده
وارد کننده آمونیوم پرسولفات
وارد کننده سود گرانول عربستان
وارد کننده مونوپتاسیم فسفات
وارد کننده مونوآمونیوم فسفات
وارد کننده مالتو دکسترین
وارد کننده تری سدیم سیترات
وارد کننده اسید فسفریک خوراکی
وارد کننده کافور
وارد کننده کلسیم کلراید دارویی و خوراکی
وارد کننده آسپارتام
وارد کننده سوکرالوز دارویی و خوراکی
وارد کننده سدیم ساخارین دارویی و خوراکی
وارد کننده سدیم هایلرنت دارویی
وارد کننده دکستروز خشک
وارد کننده نشادور
وارد کننده نونوآمونیوم فسفات
وارد کننده دکستروز آبدار
وارد کننده گلایسین
وارد کننده پروپیونات سدیم
وارد کننده کلسیم پروپیونات
وارد کننده اسید سولفامیک
وارد کننده اسید اگزالیک
وارد کننده اسید فسفریک کننده
وارد کننده اسید پیروفسفات
وارد کننده اسید پیروفسفات سدیم
وارد کننده پتاسیم پرسولفات
وارد کننده پلی آلومنیوم کلراید
وارد کننده تری سدیم سیترات
وارد کننده مونوآمونیوم فسفات ادامه توضیحات --> وارد کننده کلر قرصی چینی
وارد کننده کلر هندی
وارد کننده سوربات پتاسیم پودری
وارد کننده مالتو دکسترین
وارد کننده هیدرو سولفیت چینی
وارد کننده هیدروسولفیت سدیم هندی
وارد کننده هیدروکسید پتاسیم
وارد کننده کربنات پتاسیم
وارد کننده زانتان گام خوراکی
وارد کننده زانتانگام صنعتی
وارد کننده گلوتومات
وارد کننده گلوکنات
وارد کننده تتراپتاسیم پیروفسفات
وارد کننده سیانور سدیم
وارد کننده آمونیوم بای فلوراید
وارد کننده لیدوکائین
وارد کننده تری سدیم فسفات
وارد کننده هگزامتافسفات
وارد کننده تری پلی فسفات
وارد کننده سوربیتول پودری هلندی دارویی
وارد کننده بنزوات سدیم
وارد کننده هیدرازین چینی
سایر اقلام وارداتی این شرکت عبارتند از :
وارد کننده ادیپیک اسید
وارد کننده پلی وینیل الکل 20
وارد کننده پلی وینیل الکل 24
وارد کننده رزین c5
وارد کننده رزین c9
وارد کننده تیتان
وارد کننده پتاس
وارد کننده هیدروکسید پتاسیم
کربنات پتاسیم
تری پلی فسفات ساندیا
تری سدیم فسفات ساندیا
هگرامتافسفات ساندیا
اسید لاکتیک
وارد کننده سدیم فلوراید
وارد کننده سیانور مس
وارد کننده سیانور سدیم
وارد کننده سیانور روی
وارد کننده نمک راشل
وارد کننده نیتریت سدیم
وارد کننده اسید سولفامیک
وارد کننده اسید فرمیک
وارد کننده اسید اگزالیک

خوب است بدانید:

شیمیایی تک، از ۷ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده و ۳ روز پیش به روز شده.

تماس با: شیمیایی تک