خانم مهندس رادپور
آگهی: فروش فروسیلیس، فرومنگنز پرکربن،فروسیلیکو منگنز

لوازم صنعتی

فروش فروسيليس، فرومنگنز پركربن،فروسيليكو منگنز

فروش فروسیلیس، فرومنگنز پرکربن،فروسیلیکو منگنز

تامین کننده فروالیاژ
فروسیلیس 60-10
فروسیلسس 10-3
فروسیلیس 3-0
فرومنگنز پرکربن هندی
فرومنگنز متوسط کربن
فرو منگنز کم کربن
فروسیلیکو منگنز هندی
فروسیلیکو منگنز گرجی
فروسیلیکو رباط کرمان،اندیا زنجان، سبزوار، سلفچگان، کابی ،اندیمشک

خوب است بدانید:

خانم مهندس رادپور، این آگهی را اولین بار ۴ ماه پیش ثبت کرده و ۳ روز پیش به روز شده.

تماس با: خانم مهندس رادپور