سعید
آگهی: ورق ۵ میله مخصوص تانکر بر‌ش خورده

ضایعات

ورق ۵ میله مخصوص تانکر بر‌ش خورده

ورق ۵ ميله مخصوص تانكر بر‌ش خورده

ورق ۵ میله مخصوص تانکر برش با چوشکاری دوباره میشه ازاش تانکر ساخت

خوب است بدانید:

سعید، از ۱۲ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۳ ماه پیش ثبت کرده و ۲ روز پیش به روز شده.

تماس با: سعید

مسیر آگهی: